امنیت هوشمند سازی ساختمان

Home/بلاگ/امنیت هوشمند سازی ساختمان

امنیت هوشمند سازی ساختمان

در این مقاله به امنیت هوشمند سازی ساختمان می پردازیم. یک ساختمان هوشمند که همه یا برخی از لوازم آن بتوانند از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شده و کنترل آن ها به وسیله ی یک تلقن هوشمند یا صوت هوشمند انجام شود به عنوان ساختمان هوشمند معرفی می شود که جنبه های مختلف زندگی از جمله امنیت ، راحتی ، سادگی و مدیریت بهتر زمان را تحت تاثیر قرار می دهد . در ادامه امنیت هوشمند سازی ساختمان را بیشتر توضیح می دهیم.

هوشمند سازی ساختمان
همچنین در یک ساختمان هوشمند می توان میزان برق و آب مصرفی هر یک از تجهیزات را مانیتور کرده و آن ها مدیریت نمود که این مهم بیانگر راحتی و آسایش حاصل از اجرای یک ساختمان هوشمند می باشد .
در ادامه به اولیت بندی تجهیزات خانه برای هوشمند سازی می پردازیم. شما می توانید از ابزارهای بودجه و زمانی که در اختیار دارید این کار را انجام دهید.می توانید با توجه به بودجه و زمان در اختیار تجهیزات و لوازم خانه را اولویت بندی کرده و برخی یا همه ی تجهیزات را هوشمند نمایید .
یکی از مواردی که در اجرای هوشمند سازی ساختمان بسیار مهم بوده و لازم است توجه ویژه ای به آن شود امنیت است. در هوشمند سازی ساختمان هم امنیت برای ساکنین فراهم می شود و هم لازم است امنیت تجهیزات در نظر گرفته شود .
برای تامین امنیت تجهیزات و کنترل آن ها لازم است یک شبکه اینترنت مورد اعتماد و اختصاصی انتخاب شود و راه های نفوذ افراد غیر تا حد امکان بسته شود چرا که دیگران می توانند با نفوذ در شبکه مورد استفاده در ساختمان هوشمند در روند عملکرد تجهیزات اختلال ایجاد کنند اما پیاده سازی این شبکه توسط افراد حرفه ای و مسدود کردن راه های نفوذ می تواند خیال شما را از مدیریت و کنترل تجهیزات راحت کند .
در مقالات بعدی همراه ما باشید.

About the Author:

Leave A Comment