در این مقاله به مزایای اصلی ساختمان هوشمند می پردازیم.
آسایش ساکنین ساختمان یکی از مزایای اصلی ساختمان هوشمند می باشد که یک خانه هوشمند با به کارگیری سیستم اتوماسيون و قبول کردن و انجام كارهای تكراری آرامش فراوانی را برای ساکنان خود فراهم می کند. از سوی دیگر نیز ، برای ایجاد فضا سناریوی دلخواه در هوشمند سازی ساختمان تنها فشردن چند کلید کافیست. همچنین استفاده از این سیستم هوشمند سازی ساختمان نیز بسیار ساه و راحت می باشد و نیاز به آموزش خاصی ندارد.
ایمنی ساختمان در شرایط بحرانی نیز یکی دیگر از مزایای اصلی ساختمان هوشمند می باشد. در شرایط بحرانی نظیر آتش سوزی، آب گرفتگی و سرقت خانه هوشمند آلارم هایی را ایجاد می کند که می تواند از ایجاد حادثه های بزرگتر پیشگیری کند.

هوشمند سازی ساختمان
منعطف بودن اجرا و استفاده کردن نیز یکی دیگر از مزایای اصلی ساختمان هوشمند به شمار می رود. این سیستم و فناوری دارای ابزاری می باشد که برای اضافه کردن امکانات ساختمان هوشمند به خانه ها در بیشتر مواقع نیازی به سیم کشی دوباره و تعویض تجهیزات ساختمان ندارد. در این تکنولوژی از کلید و صفحات نمایش برای برنامه ریزی و انجام دستورات استفاده می شود. همچنین فراهم کردن کنترل ساختمان با ستفاده از سیستم کنترل از راه دور از داخل و بیرون ساختمان و یا مانیتورینگ توسط تلفن همراه از دیگر ویژگی های این سیستم است.
صرفه جویی در مصرف انژی نیز از دیگ ویژگی های هوشمند سازی ساختمان می باشد. سیتم مدیریت هوشمند ساختمان باعث می شود که در هزینه های ساختمان صرفه جویی صورت گیرد. مثلا روشنایی در صورت وجود اشخاص و کار کردن سیستم تهویه نیز در صورت وجود افراد و تنظیم بهینه دمای اتاق ها در ساعت هایی از شبانه روز خود نونه بارز از صرفه جویی در مصرف انژی می باشد. استفاده از پرده اتوماتیک به جهت جلوگیری کردن از تابش نور به صورت مستقیم به ساختمان در فصل تابستان نیز نمونه ای دیگر از صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد. این امر باعث صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی می شود.