ساختمان هوشمند

خانه شما
همراه شماست

ساختمان هوشمند

خانه شما
همراه شماست

نمایشگر مرکزی خانه هوشمند

ماژول ورودی خروجی ساختمان هوشمند

نمایشگر مرکزی خانه هوشمند

نمایشگر مرکزی
 • پشتیبانی از چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی
 • برنامه ریزی (سناریودهی) بدون نیاز به کامپیوتر و بسیار آسان
 • پیکربندی بدون نیاز به کامپیوتر و بسیار آسان
 • قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه، تبلت و پنل کاربری سایت شرکت از داخل و خارج از ساختمان
 • پشتیبانی نسخه موبایل از سیستم عامل های آندروید و IOS
 • قابلیت ایجاد سناریو وابسته به زمان، موقعیت جغرافیایی اعضای خانواده ( GPS ) ، وضعیت آب و هوا، دما، نور، حرکت
 • قابلیت ایجاد سناریو وابسته به پیامک بدون نیاز به سیم کارت
 • قابلیت ارائه خدمات پشتیبانی از راه دور ( Remote )
 • قابلیت آپدیت نرم افزار
 • قابلیت مشاهده کلیه رخداد های سیستم ( Log )
نمایشگر مرکزی
نمایشگر مرکزی ساختمان هوشمند
 • پشتیبانی از چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و ترکی
 • برنامه ریزی (سناریودهی) بدون نیاز به کامپیوتر و بسیار آسان
 • پیکربندی بدون نیاز به کامپیوتر و بسیار آسان
 • قابلیت کنترل از طریق تلفن همراه، تبلت و پنل کاربری سایت شرکت از داخل و خارج از ساختمان
 • پشتیبانی نسخه موبایل از سیستم عامل های آندروید و IOS
 • قابلیت ایجاد سناریو وابسته به زمان، موقعیت جغرافیایی اعضای خانواده ( GPS ) ، وضعیت آب و هوا، دما، نور، حرکت
 • قابلیت ایجاد سناریو وابسته به پیامک بدون نیاز به سیم کارت
 • قابلیت ارائه خدمات پشتیبانی از راه دور ( Remote )
 • قابلیت آپدیت نرم افزار
 • قابلیت مشاهده کلیه رخداد های سیستم ( Log )

نمایشگر مرکزی هوشمند