• نماینده ها
  • نماینده ها
نمایندگی رسمی - ساختمان هوشمند
نمایندگی انحصاری اصفهان : شرکت پدید آوران پارتاک
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان میرفندرسکی
جنب بانک سپه، پلاک 314، واحد سه
تلفن : 03136670473
همراه : 09131054983 – 09132018065
شماره تلگرام :09907738049
جناب مهندس عباس فریدی زاده و جناب مهندس کیوان جعفری
نمایندگی انحصاری تبریز : شرکت خانه هوشمند اردو
تبریز ، چای کنار جنوبی ، کوی دمشقیه ، ساختمان مهندسان
طبقه چهارم ، واحد C
تلفن : 04133376708
همراه : 09146503989
آقای مهندس مهرداد محبی
نمایندگی انحصاری مشهد : شرکت آذرخش صنعت پایداره
مشهد بلوار معلم بین خیابان معلم 13 و 15
جنب برج آبشار 2 ، پلاک 155 ، طبقه 3
تلفن : 9-05136091968
همراه : 09158710013
آقای مهندس فرهاد هنرمند
نمایندگی رسمی کاشان : شرکت خانه هوشمند آرمان
کاشان، خیابان امیر کبیر، میدان قمر بنی هاشم ( الغدیر )
ساختمان قائم پناه، طبقه سوم
تلفن : 03155340205
همراه : 09136468076
جناب مهندس حامد مخملی
نمایندگی انحصاری اصفهان : شرکت پدید آوران پارتاک
اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان میرفندرسکی
جنب بانک سپه، پلاک 314، واحد سه
تلفن : 03136670473
همراه : 09131054983 – 09132018065
شماره تلگرام :09907738049
جناب مهندس عباس فریدی زاده و جناب مهندس کیوان جعفری
نمایندگی انحصاری تبریز : شرکت خانه هوشمند اردو
تبریز ، چای کنار جنوبی ، کوی دمشقیه ، ساختمان مهندسان
طبقه چهارم ، واحد C
تلفن : 04133376708
همراه : 09146503989
آقای مهندس مهرداد محبی
نمایندگی انحصاری مشهد : شرکت آذرخش صنعت پایداره
مشهد بلوار معلم بین خیابان معلم 13 و 15
جنب برج آبشار 2 ، پلاک 155 ، طبقه 3
تلفن : 9-05136091968
همراه : 09158710013
آقای مهندس فرهاد هنرمند
نمایندگی رسمی کاشان : شرکت خانه هوشمند آرمان
کاشان، خیابان امیر کبیر، میدان قمر بنی هاشم ( الغدیر )
ساختمان قائم پناه، طبقه سوم
تلفن : 03155340205
همراه : 09136468076
جناب مهندس حامد مخملی