ساختمان هوشمند

به خانه هوشمند
خوش آمدید

پرده هوشمند - ساختمان هوشمند
پرده هوشمند - ساختمان هوشمند

پرده هوشمند

  • فعال شدن اتوماتیک پرده زمانی که به صورت دستی آن را به سمت عقب یا جلو می کشید.
  • با بکارگیری از کلاچ های فوق پیشرفته شما این امکان را دارید که پرده ها را به صورت دستی بکشید (در زمان خاموش بودن موتور)
  • امکان ایجاد دو مکان برای توقف پرده
  • ایجاد محدودیت هوشمند برای پایان طول پرده در حافظه داخلی
  • شروع و توقف بسیار ملایم
  • قابل سناریو پذیری از طریق موقعیت جغرافیایی، پیامک، زمان، آب و هوا، دما، حرکت و میزان نور