ساختمان هوشمند

خانه هوشمند
با کلیدهای هوشمند

ساختمان هوشمند

خانه هوشمند
با کلیدهای هوشمند

crystal touch screen - ساختمان هوشمند
کلید سرویس بهداشتی
کلید سرویس بهداشتی

 • طراحی زیبا و منحصر به فرد ، دارای صفحه کریستالی ضد خش
 • کنترل بی سیم با ارتباطی دو طرفه
 • قابلیت کنترل لمسی روشنایی و فن از روی کلید
 • قابلیت خاموش کردن فن بعد از روشنایی با زمان مشخص
 • بدون نیاز به تغییر در سیم کشی قدیمی ، قابل نصب بر روی تمامی قوطی های استاندارد موجود
 • نصب و راه اندازی بسیار آسان
 • دارای LED های نشان دهنده وضعیت
کلید هوشمند

صفحه لمسی قوی

کلید هوشمند

مصرف کم انرژی

کلید هوشمند

طراحی منحصر به فرد

کلید سرویس بهداشتی - ساختمان هوشمند
کلیــــد
سرویس بهداشتی
crystal touch screen - ساختمان هوشمند

 • طراحی زیبا و منحصر به فرد ، دارای صفحه کریستالی ضد خش
 • کنترل بی سیم با ارتباطی دو طرفه
 • قابلیت کنترل لمسی روشنایی و فن از روی کلید
 • قابلیت خاموش کردن فن بعد از روشنایی با زمان مشخص
 • بدون نیاز به تغییر در سیم کشی قدیمی ، قابل نصب بر روی تمامی قوطی های استاندارد موجود
 • نصب و راه اندازی بسیار آسان
 • دارای LED های نشان دهنده وضعیت
کلید هوشمند

صفحه لمسی قوی

کلید هوشمند

مصرف کم انرژی

کلید هوشمند

طراحی منحصر به فرد

کلید هوشمند ساختمان