آشنایی با ساختمان هوشمند

Home/آشنایی با ساختمان هوشمند

همه ما شاید این روزها در طول روز بارها و بارها در مورد ساختمان هوشمند و هوشمند سازی می شنویم و مشخصا کنجکاو می شویم که اطلاعات بیشتری در مورد آن کسب کنیم . و برای اینکه بتوانیم این تکنولوژی و سبک زندگی هوشمند را وارد زندگی روزمره خودمان در خانه یا محل کار بکنیم نیاز به آشنایی با ساختمان هوشمند و شناختن ویژگی ها و قابلیت های آن داریم .

چگونه ساختمان هوشمند زندگی شما را راحت تر می کند ؟

در گذشته هایی نه چندان دور با ورود هر فرد به خانه افراد خانواده به استقبال او می رفتند اما این روزها با تغییر سبک زندگی ، این ساختمان هوشمند است که منتظر رسیدن شما به خانه است و تمام شرایط را قبل از رسیدن تان برای آسایش و آرامش شما فراهم میکند .

شما به کمک تعریف سناریوهای مختلف و حضور سنسورهای هوشمند مختلف در یک ساختمان هوشمند می توانید مطمئن باشید که به محض رسیدن به خانه آسانسور در طبقه همکف منتظر ورود شماست ، چای ساز یا قهوه ساز روشن شده است ، روشنایی هوشمند ساختمان در طول مسیری که به درب ورودی خانه برسید بر اساس ساعت ورودتان میزان نور مورد نیاز را تامین میکند ، سیستم گرمایشی و سرمایشی با حضور ترموستات هوشمند دمای محیط را با توجه به شرایط آب و هوایی برای ورود شما مطبوع و مناسب کرده است و…

خلاصه اینکه با آشنایی با ساختمان هوشمند به این نتیجه می رسید که این روزها یک ساختمان هوشمند سلیقه و نیازهای شما را از سایر اعضای خانواده هم بهتر می شناسد!