معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند

Home/معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند

همه ما میدانیم که برای ارتباط با سایر انسان ها در کره زمین باید زبان آنها را بفهیمم و بتوانیم به زبان آنها صحبت کنیم . در یک ساختمان هوشمند هم تجهیزات برای ارتباط با یکدیگر به یک زبان مشترک نیاز دارند .پروتکل ها در ساختمان هوشمند نقش زبان مشترک بین تجهیزات هوشمند را دارند. معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند به ما کمک میکند تا با زبان ارتباطی بین تجهیزات بیشتر آشنا شویم .

یک مثال برای معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند

همانطور که می دانیم در ساختمان های قدیمی در زمان برق کشی ساختمان سیم فاز و نول به کلید اتاق متصل می شد و هر شخصی با وارد شدن به اتاق می توانست با استفاده از کلید نصب شده روی دیوار چراغ اتاق را خاموش یا روشن کند . در حالت سنتی مشخصا ما نمی توانستیم از راهرو ساختمان یا آشپزخانه نسبت به خاموش  و روشن کردن چراغ اتاق اقدام کنیم . اما همانطور که می دانیم در یک ساختمان هوشمند شما می توانید به کمک تبلت یا گوشی همراه حتی از کیلومترها فاصله هم چراغ اتاق را خاموش و روشن کنید .

پس مشخصا در این حالت نیاز است که بین تجهیزات و کنترلر مرکزی یک ارتباط شکل بگیرد و این تجهیزات دارای یک زبان مشترک باشند . با معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند و شناخت پروتکل های هوشمند متوجه می شویم که با توجه به نوع طراحی ساختمان هوشمند گاهی ممکن است این ارتباط از طریق سیم های برق معمولی برقرار شود مانند پروتکل های X10 وPLCBus  و زمانی هم نیاز است که از طریق کابل کشی مجزا این ارتباط شکل بگیرد مانند پروتکل KNX و در برخی موارد هم مانند Z-wave ارتباط به صورت بی سیم یا وایرلس برقرار می شود.

معرفی پروتکل های ساختمان هوشمند رایج در هوشمند سازی

C-Bus

KNX

X10

Zigbee

Z-wave

UPB

Insteon

ANT Farm

BACnet